Luftkvalitet

Vi anvender diffus ventilation alle de steder, hvor det kan lade sig gøre. Diffus ventilation er et simpelt princip, hvor luften blæses ind over et nedhængt loft. På den måde foregår fordelingen af luften over loftet, hvor der ikke er risiko for gener fra træk og støj – i modsætning til ventilation, der blæses ind under loftet. Diffus ventilation er rigtigt effektivt til køling, fordi luften opvarmes på vej ned gennem det nedhængte loft og dermed undgås trækgener fuldstændigt. 

Læs mere om diffus ventilation: https://www.jri-aps.dk/artikler/diffus-ventilation