Belysning

Elektrisk lys er i udgangspunktet den letteste indeklimaparameter at få styr på – lamper kan monteres stort set alle steder, i alle højder og med alle tænkelige lysretninger. Det er da også de mange valgmuligheder, som gør det svært. Man skal ikke kun tage stilling til lampens design og placering, men også til lysets farvetemperatur, blænding, lysretning, styring, osv. 

Vores tilgang er at opsætte mange og godt fordelte LED lamper i loftet, så der sikres rigeligt og godt fordelt lys. Derudover vil vi altid lave dagslysregulering, så lysstyrken afpasses efter mængden af dagslys. Og endelig vil vi også lave simple og let forståelige betjeninger, så man kan justere lyssætningen efter behov uden, at det bliver for kompliceret. 

Læs mere her: https://www.jri-aps.dk/artikler/elektrisk-lys