Vi vil forbedre indeklimaet

For os tager indeklimaet udgangspunkt i det behagelige udeklima. Vi mennesker er genetisk designet til et liv uden for med frisk luft, masser af dagslys, behagelig temperatur, ingen støj og noget at kigge på både tæt på, langt væk og med stor variation. Da vi på et tidspunkt tilbage i historien bevægede væk fra det behagelige udeklima, kom vi til egne, hvor der var mere koldt – og så måtte vi have tag over hovedet og ildsted indenfor, så vi ikke frøs. Lige siden har vi bygget huse og forsøgt at løse problemet med det gode indeklima. Og det er svært, især fordi alle indeklimaparametre skal være gode, før vi mennesker trives og kan præstere optimalt.

Talrige undersøgelser viser, at indeklimaet i både skoler og kontorer er dårligt, så der er nok at tage fat på. Vores tilgang er at fokusere på alle indeklimaparametre, så det samlede indeklima bliver godt. Og så består vores løsning både af projektering, installation og efterfølgende målinger.  Dvs. vi både løser hele problemet og dokumenterer, at det er faktisk virker.