Projektering

Indeklimaet er typisk fordelt på 4 fagspecialer: Dagslys, belysning, akustik og temperatur/ventilation. Det er ikke ualmindeligt, at det så vil kræve 4 forskellige projekterende at komme med forslag til løsninger. Hos os laves al projektering af en ingeniør, og det giver to oplagte fordele: Løsninger for de enkelte indeklimaparametre kan umiddelbart tilpasses hinanden, og der skal ikke bruges ekstra tid på koordinering og møder.

Vi laver detailprojektering, uanset om der allerede er udarbejdet et projekt på sagen alene af den grund, at vi ikke vil installere løsninger, som vi ikke mener sikrer det gode indeklima. Især for ventilation har vi erfaret, at der kan være meget optimering af hente ved, at vi laver detailprojekteringen. Det gælder både installationstid, materialeforbrug og ikke mindst muligheden for at lave et ventilationssystem i balance. Og så har vi fordele i forbindelse med installation, som vi kan tænke ind ved projektering.