Indeklima totalentreprise

De væsentligste indeklimaparametre er sædvanligvis fordelt på 4 fagspecialer: Dagslys, belysning, akustik og temperatur/luftkvalitet. Fagspecialerne strækker sig fra forskning/undervisning over produktion/distribution og til rådgivning og udførelse. De enkelte aktører beskæftiger sig sjældent med mere end et fagspeciale, og derfor er der brug for høj grad af koordinering og samarbejde for at få det samlede indeklima omfattet af én løsning. En aktør vil naturligt nok have fokus på at løse den del af indeklimaet, som de er specialister i: F.eks. vil en ventilationsentreprenør have fokus på luftkvalitet, som løses med god ventilation.

Samtidig er vi mennesker påvirket af det samlede indeklima, og forskning (f.eks. fra DTU) har vist, at først når alle indeklimaparametre er tilfredsstillende, vil vores trivsel og præstationer være upåvirket af indeklimaet. Det er dermed normalt op til bygningsejeren at tage ansvaret for det samlede indeklima og sikre, at alle relevante aktører inddrages i løsningen. Konsekvensen er, at mange renoveringssager kun omfatter få indeklimaparametre og resultatet bliver, at indeklimaet fortsat ikke er tilfredsstillende efter renovering.

Når vi som indeklima totalentreprenør får mulighed for at stå for alle faser af en indeklimarenovering, så kan vi sikre, at der laves en god samlet løsning for indeklimaet, samtidig med at byggetiden forkortes.

Vi tager tid ud af projektet ved at reducere kompleksiteten.